Privacybeleid


Gegevensbeschermingsbeleid van Bytro Labs GmbH

Dit is het gegevensbeschermingsbeleid van Bytro Labs GmbH ("Bytro Labs", "wij"). Wij bieden op diverse manieren digitale games aan, zoals via onze website (“website”) en via mobiele applicaties (“mobiele apps” of “apps”) (gezamenlijk “diensten”). Met dit gegevensbeschermingsbeleid willen we u informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. Daarnaast willen we u ook informeren over uw rechten. De verantwoordelijkheid voor het beschermen en verwerken van persoonsgegevens is belangrijk voor Bytro Labs. Uw gegevens zijn beschermd tegen onbevoegde toegang, alsmede verlies met behulp van verschillende technische en contractuele maatregelen. Bytro Labs heeft hiertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wanneer links naar websites van derden leiden, dient u er rekening mee te houden dat deze bedrijven hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen hanteren die dientengevolge dan ook van toepassing zijn. Wij bieden onze diensten uitsluitend aan personen aan die minstens 16 jaar oud zijn. Derhalve verzamelen en verwerken wij dan ook niet bewust gegevens van personen die jonger dan 16 jaar zijn.

 

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg, Duitsland

E-mail: [email protected]

Website: www.bytro.com

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Deloitte AB

Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm - Sweden

E-mail: [email protected]

 

III. Algemene informatie betreffende gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In de regel verzamelen we alleen persoonsgegevens die u deelt wanneer u gebruik maakt van de diensten terwijl u inlogt of zich registreert en wanneer u betaalde diensten gebruikt, indien nodig. Als persoonsgegevens worden alle gegevens beschouwd die informatie bevatten over persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Wanneer u zich aanmeldt en registreert als een gebruiker van onze website, hoeft u alleen een e-mailadres en / of gebruikersnaam en / of wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord is gecodeerd en het is op geen enkel moment mogelijk iets te deduceren aan de hand van het feitelijke wachtwoord. In het kader van de uitvoering van het gesloten gebruikerscontract, met name de door u gekozen betaalde diensten, kunnen extra gegevens nodig zijn, zoals volledige naam, adres, accountgegevens, creditcardnummers, enz. Bovendien is het bij het verwerken van uw verzoeken of om u ondersteuning te bieden soms nodig om u om persoonsgegevens te vragen, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verzamelen ook gegevens als onderdeel van vrijwillige deelname aan onderzoeken en enquêtes. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan samenwerkende bedrijven of externe dienstverleners, op voorwaarde dat dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is, met name bij het uitvoeren van een contract, om betalingen te verwerken, evenals andere gebruikers te beschermen of te verdedigen tegen gevaren inzake nationale of openbare veiligheid of om strafbare feiten te vervolgen. Uw belangen die bescherming verdienen, worden in acht genomen conform de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. In het geval van een achterstallige betaling behouden we ons bij dezen het recht voor om een incassobureau of een advocaat in dienst te nemen om de betaling te innen, indien nodig, en om de nodige gegevens binnen deze context te verstrekken. We behandelen al deze gegevens op een vertrouwelijke manier en conform de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Normaliter verstrekken wij dergelijke informatie niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij het nodig is om het contract uit te voeren en af ​​te handelen, uw verzoek te verwerken of u ondersteuning te bieden of voor zover toegestaan ​volgens de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

2. Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Als we de toestemming van de betrokken persoon krijgen om persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6, lid, 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract uit te voeren waarvan de contractpartij de desbetreffende persoon is, dient artikel 6, lid, 1, punt b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die vereist zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Indien persoonsgegevens moeten worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke vereiste waaraan onze onderneming is onderworpen, dient artikel 6, lid, 1, punt c) van de AVG als rechtsgrond. In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG als rechtsgrond. Indien verwerking nodig is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken partij niet prevaleren boven het eerder vermelde belang, dient artikel 6, lid 1, punt f} van AVG als rechtsgrond.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken. Dit omvat tevens verwerking ten behoeve van gegevensbeveiliging en de stabiliteit en operationele veiligheid van ons systeem, evenals voor boekhoudkundige doeleinden. We verwerken gegevens om u te helpen indien u verzoeken om ondersteuning indient. Gegevens worden ook verwerkt om oneigenlijk gebruik van meerdere accounts, bijvoorbeeld voor frauduleuze doeleinden, te ontdekken en te voorkomen. Gegevens worden verwerkt om nieuwe klanten te werven en promotiemateriaal te verspreiden waarvan wij denken dat het overeenkomt met uw interesses.

4. Het wissen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of vergrendeld zodra er geen reden meer is om deze op te slaan. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen indien Europese of nationale wetgevers dit eisen in richtlijnen, wetten of andere regelgeving van de Unie waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen of gewist nadat de bewaarperiode bepaald door de gespecificeerde standaarden afloopt, tenzij verder opslag van de gegevens vereist is om een ​​contract te sluiten of uit te voeren.

5. Gegevensbeveiliging

We doen ons best om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofd gebruik of vervalsing van deze gegevens en om de daaraan verbonden risico's te minimaliseren. Het verstrekken van persoonsgegevens, persoonlijk, telefonisch of via internet, houdt echter altijd verband met risico's en geen enkel technisch systeem is volledig vrij van de mogelijkheid tot manipulatie of sabotage. We verwerken de gegevens die we van u hebben verzameld in overeenstemming met de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van gegevens te beschermen en te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming en zijn dienovereenkomstig opgeleid. Voor betalingsdoeleinden worden uw gegevens gecodeerd en verzonden met behulp van het SSL-protocol.

 

IV. Dienstverlening en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Indien van onze diensten gebruik wordt gemaakt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het bezoekende computersysteem. Op dat moment worden de volgende gegevens verzameld:

De gegevens worden eveneens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

2. Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens

Artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG is de rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om diensten aan de computer van de gebruiker te leveren. Om dit te kunnen doen, moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen. Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de diensten te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ook voor het optimaliseren van de diensten en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. Gegevens worden tijdens de duur van de sessie opgeslagen om fraude te bestrijden (bijvoorbeeld betalingsfraude, schending van de spelregels door het gebruik van meerdere accounts door dezelfde persoon) en voor IT-beveiliging (bijv. bescherming tegen DDoS-aanvallen). Voor het overige worden de gegevens uitsluitend opgeslagen voor statistische evaluatie. Om de naleving van de gebruiksregels en spelregels te bewaken, behouden we ons het recht voor om IP-adressen en logbestanden voor een bepaalde periode op te slaan nadat onze diensten werden gebruikt. Met name dient deze procedure om bepaalde gevallen van misbruik te voorkomen of deze op te lossen en om de gegevens in individuele gevallen aan opsporingsinstanties door te geven of om bugs te corrigeren. Bovendien wordt elke evaluatie van gegevens waar mogelijk op een anonieme manier uitgevoerd. Na afloop van deze periode worden het IP-adres en de logbestanden volledig gewist, tenzij er dwingende wettelijke opslagvereisten of concrete strafrechtelijke of misbruikprocedures bestaan. Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigde en doorslaggevende belang om gegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 6 lid 1f van de GPDR.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

5. Optie om bezwaar te maken en te wissen

Het verzamelen van gegevens voor het leveren van diensten en gegevensopslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk om een ​​ononderbroken dienstverlening te garanderen. Dientengevolge kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar aantekenen.

 

V. Push-meldingen

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We kunnen push-meldingen naar uw apparaat verzenden om updates over diensten, nieuws en andere relevante berichten met u te delen.   

2. Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens

Indien er een contract bestaat is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens artikel 6, lid, 1, punt b) van de AVG.

3. Optie om bezwaar te maken en te wissen

U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verwerkt door de respectievelijke instellingen op uw systeem toe te passen. Raadpleeg hiervoor de documentatie van het door u gebruikte systeem.

 

VI. Contactformulier en e-mail, ondersteuning in de game

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons op kunt nemen. Indien een gebruiker van deze optie gebruikmaakt, worden de in het invoerformulier ingevulde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Het betreft hierbij de volgende gegevens:

U kunt eveneens contact met ons opnemen via het verstrekte e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen met de e-mail die wordt gebruikt om deze te versturen. U kunt eveneens vragen aan ons stellen vanuit de game. Binnen deze context worden er geen gegevens naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het verzoek te verwerken.

2. Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens

Indien de gebruiker toestemming gegeven heeft, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De rechtsgrond voor het verwerken van gegevens die met een e-mail verzonden zijn, is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Indien de e-mail bedoeld is om een contract af te sluiten, is de verdere rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerkende persoonsgegevens uit het invoerformulier uitsluitend om communicatie te verwerken. Indien contact wordt gemaakt via e-mail, is er ook het vereiste gerechtvaardigde belang om de gegevens hier te verwerken. De andere gegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. De gegevens worden gedurende zes maanden bewaard om fraude te bestrijden en de ondersteuning te verbeteren.

5. Optie om bezwaar te maken en te wissen

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval is communicatie niet verder mogelijk. Alle persoonsgegevens, die werden opgeslagen toen er contact werd gemaakt, worden in dit geval gewist.

 

VII. Cookies, webbakens etc.

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies, hetwelk tekstbestanden of pixels zijn, die worden opgeslagen op het weergaveapparaat van de gebruiker. Dit betreft technologieën die gebruikt kunnen worden om bepaalde gebruiker-specifieke instellingen en technische informatie te verzamelen waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. We gebruiken cookies om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken. Voor bepaalde aspecten van onze diensten is het noodzakelijk dat de gebruiker geïdentificeerd kan worden. Eveneens gebruiken we cookies waarmee we het gedrag van de gebruiker kunnen analyseren.

Daarnaast gebruiken we cookies om gericht te adverteren. Cookies worden op het weergaveapparaat van de gebruiker opgeslagen.

Er zijn permanente cookies die voor langere tijd op uw weergaveapparaat worden opgeslagen en sessiecookies die tijdelijk op uw weergaveapparaat worden opgeslagen en gewist nadat de dienst is geleverd.

We gebruiken noodzakelijke cookies, functionele cookies, performancecookies, targeting- en advertentiecookies en cookies voor het bijhouden van conversies.

Noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn vereist om onze diensten te kunnen gebruiken. Zonder deze noodzakelijke cookies is het mogelijk dat we u bepaalde diensten of functies niet kunnen bieden of dat de diensten niet juist worden weergegeven.

Functionele cookies. Functionele cookies stellen ons in staat om uw instellingen te herkennen en u geavanceerde en beter aangepaste functies te bieden, zoals een persoonlijke aanpassing van diensten, het herkennen of we u bepaalde dingen hebben gevraagd of dat u andere diensten hebt verzocht.

Deze functies helpen ons bij het verbeteren van de dienstverlening aan u.

Performancecookies. Performancecookies worden ook wel analytische cookies genoemd. Deze verzamelen informatie over uw gebruik van diensten en stellen ons in staat om de functionaliteit van onze diensten te verbeteren.

Performancecookies laten ons bijvoorbeeld zien welke pagina's het vaakst worden gebruikt, hoe het hele gebruikspatroon van de diensten eruitziet, helpen ons problemen met het gebruik van diensten op te sporen en geven aan of onze advertenties effectief worden gepresenteerd of niet.

Targeting- en advertentiecookies. Wij en onze dienstverleners kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om u promoties te tonen die beter afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren.

We kunnen targeting- of advertentiecookies gebruiken om het aantal identieke advertenties dat via onze diensten aan u wordt getoond te beperken of om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te bepalen of te vergroten.

Deze cookies laten bijvoorbeeld zien wat u tijdens het gebruik van onze diensten hebt bekeken en we delen deze informatie met andere organisaties, zoals adverteerders. Het tonen van reclame ondersteunt onze bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van onze diensten.

Conversietrackingcookies.

Om onze gebruikers te voorzien van de best mogelijke spelervaring, streven wij ernaar om voortdurend nieuwe spelers aan onze games toe te voegen. Wij gebruiken conversietracking om onze marketing te bepalen en aan te sturen. Hierbij houdt een marketingpartner met onze hulp bij wanneer een gebruiker een registratie voltooit of een van te voren gedefinieerde actie in een game onderneemt. Dit gebeurt hetzij via een direct geautomatiseerd contact met de server van de marketingpartner hetzij via een als tussenpersoon optredende dienstverlener. De gegevens die wij overdragen blijven beperkt tot het meest noodzakelijke. Wanneer de gebruiker onze diensten begint te gebruiken, wordt hij op de hoogte gesteld van het gebruik van cookies. Indien de gebruiker niet wenst dat onze cookies worden opgeslagen op zijn weergaveapparaat, een opgeslagen cookie wil verwijderen of geïnformeerd wil worden over de opslag van dergelijke cookies, kan de gebruiker zijn browser of mobiele apparaat dienovereenkomstig configureren. Nadere informatie over hoe dit dient te gebeuren, kan worden gevonden met behulp van de help-functie van de browser. Wij willen er met nadruk op wijzen dat in dit geval niet alle functies van de diensten volledig gebruikt kunnen worden. Indien u via derden toegang tot onze diensten hebt, is het mogelijk dat zij cookies gebruiken. Wij hebben hier geen invloed op. Raadpleeg de richtlijnen voor gegevensbescherming van deze derden.

2. Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens

De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens bij gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik te vereenvoudigen. Bepaalde functies van onze software zijn niet mogelijk zonder het gebruik van cookies. De gebruikersgegevens die worden verzameld via technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze diensten en hun inhoud te verbeteren. Met behulp van deze analytische cookies leren we hoe de diensten worden gebruikt en kunnen aldus we onze producten voortdurend optimaliseren. Voor deze doeleinden hebben we ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Daarnaast hebben we een rechtmatig belang bij het presenteren van advertenties in onze diensten. Wij zijn geïnteresseerd in het werven van nieuwe klanten. Om dit te kunnen bereiken moeten onze reclamepartners cookies gebruiken.

4. Duur van de opslag, optie om bezwaar te maken en te wissen

Cookies worden opgeslagen op uw apparaat en van daaruit naar ons verzonden. Dientengevolge hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser of mobiele apparaat te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan eveneens automatisch gebeuren. Indien cookies gedeactiveerd zijn, kunnen mogelijk niet alle functies van de diensten in hun totaliteit worden gebruikt.

 

VIII. Inloggen via derden

Wij bieden u de mogelijkheid in te loggen bij onze diensten met de inloggegevens van andere diensten ("partners"). U hoeft zich dan niet opnieuw te registreren. Onze partner zijn bijvoorbeeld Facebook, Google of Steam, doch dit is geen definitief overzicht. In dit geval kunt u via een partner inloggen bij onze diensten. Om dit te kunnen doen wordt uw account bij onze partner gekoppeld aan onze dienst. De partner stuurt ons vervolgens de desbetreffende informatie die uitsluitend dient voor maatregelen voor kwaliteitsbewaking en die op geen enkel moment met derden wordt gedeeld. Raadpleeg voor meer informatie over de dienst die u verkiest de hiervoor genoemde contactpersoon (zie: "I. naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke").

 

IX. Rechten van de betrokkene

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, bent u in de zin van de AVG de betrokkene en hebt u de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke.

1. Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging vragen of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

U hebt het recht om informatie op te vragen of de persoonsgegevens betreffende u worden verzonden naar een derde land of een internationale organisatie.In deze context kunt u passende garanties aanvragen op grond van artikel 46 van de AVG in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om te corrigeren en/of te voltooien met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de op u betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht om de verwerking te beperken

Onder de volgende voorwaarden kunt u een limiet aanvragen voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens:

Als de verwerking van de persoonsgegevens betreffende u beperkt was, mogen deze gegevens, behalve de opslag ervan, alleen met uw toestemming worden verwerkt of ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of een lidstaat. Als de verwerking beperkt was conform de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt toegepast.

4. Recht op gegevenswissing

We bieden de mogelijkheid om zelfstandig uw eigen persoonsgegevens in het spel te verwijderen of te corrigeren. Indien u bent ingelogd op uw account, kunt u uw persoonsgegevens in de instellingen van uw gebruikersaccount verwijderen.

a) Verplichting om te wissen

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om onmiddellijk de persoonsgegevens over u te wissen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is:

b) informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens heeft gedeeld en deze moet wissen conform artikel 17, lid 1 van de AVG, zal voornoemde verwerkingsverantwoordelijke gepaste maatregelen nemen, ook met inachtneming van de beschikbare technologie en implementatiekosten, om de gegevensverwerkers die uw persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als de betrokkene verzocht hebt om alle links te wissen naar deze persoonsgegevens of kopieën of duplicaten ervan.

c) Uitzonderingen

Er is geen recht op gegevenswissing als de verwerking vereist is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

5. Recht op informatie

Als u het recht op informatie over, het wissen of beperken van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke hebt bevestigd, moet deze partij deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking communiceren naar alle ontvangers met wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden gedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met buitensporige kosten. U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens werden verstrekt,  

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u eveneens het recht om ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. De vrijheid en de rechten van anderen mogen hierdoor niet worden beïnvloed. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke wordt overgedragen;

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, vanwege redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punten e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze voorwaarden. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt niet langer de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, tenzij voornoemde verwerkingsverantwoordelijke bewijs kan leveren van dwingende redenen die bescherming verdienen voor de verwerking die prevaleert boven uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking dient tot instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van directe reclame, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens met als doel dergelijke reclame; dit geldt eveneens voor profilering, mits deze verband houdt met directe reclame. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor directe reclame, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt. Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG hebt u de mogelijkheid, in verband met het gebruik van diensten van het informatiebedrijf, om uw recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van een geautomatiseerd proces dat gebruik maakt van technische specificaties.

8. Recht om verklaring van toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de datum van intrekking.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet als het besluit

a) vereist is om een contract af te sluiten of uit te voeren tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

b) toegestaan ​is ​op basis van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, en de desbetreffende wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, of

c) wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform artikel 9, lid 1 van de AVG, op voorwaarde dat artikel 9, lid 2, punten a) of g) niet van toepassing is en er redelijke maatregelen genomen zijn om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen. Met betrekking tot de onder (a) en (c) genoemde situaties, dient de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen te nemen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt, of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit bij welke de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de AVG.