Gizlilik Politikası


Bytro Labs GmbH veri koruma politikası

Bu belge, Bytro Labs GmbH'nin (bundan sonra "Bytro Labs" veya "biz" olarak anılacaktır) veri koruma politikasıdır. İşbu web sitemiz ("web sitesi") ve mobil uygulamalar ("mobil uygulamalar" veya "uygulamalar") (birlikte "hizmetler") gibi çeşitli yollarla elektronik oyunlar sunmaktayız. Bu veri koruma politikası ile hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımız ve işlediğimiz hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca haklarınızı da size bildirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi, Bytro Labs için önemli bir sorumluluktur. Verileriniz izinsiz erişimlere ve veri kaybına karşı çeşitli teknik ve sözleşmesel önlemlerle korunmaktadır. Bytro Labs, bu amaçla gerekli teknik ve kurumsal önlemleri almıştır. Bağlantılar üçüncü taraf web sitelerine yönleniyorsa lütfen bu şirketlerin kendi geçerli veri koruma beyannamelerini temin ettiğini unutmayın. Biz, hizmetlerimizi sadece 16 yaş ve üzeri bireylere sunuyoruz. Bu nedenle 16 yaşın altındaki bireylerin verilerini kasıtlı olarak toplamıyor ve işlemiyoruz.

 

I. Sorumlu tarafın isim ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma kanunları ve

diğer veri koruma hükümlerine göre sorumlu taraf bilgileri aşağıdaki gibidir:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

E-posta: [email protected]

Web sitesi: www.bytro.com

 

II. Veri koruma sorumlusunun isim ve adresi

Sorumlu tarafın veri koruma sorumlusunun isim ve adresi aşağıdaki gibidir:

Deloitte AB

Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm - Sweden

E-posta: [email protected]

 

III. Verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı

Temel bir kural olarak giriş yaparken veya kaydolurken ve ücret tabanlı hizmetleri kullanırken ihtiyaç olduğu şekilde sadece hizmetlerin kullanımı sırasında paylaştığınız kişisel verileri topluyoruz. Kişisel veriler, kişisel veya fiili durumlar hakkındaki bilgileri içeren veriler olarak kabul edilmektedir. Web sitemize kullanıcı olarak kaydolurken ve giriş yaparken sadece bir e-posta adresi ve/veya isim ve/veya parola belirlemeniz gerekmektedir. Parola şifrelenmektedir ve hiçbir zaman gerçek parolanız hakkında bir sonuca varılmasına müsaade etmemektedir. Kullanıcı sözleşmesini icra etme kapsamı dahilinde, özellikle ücret tabanlı hizmetler için isim ve soy isim, adres, hesap ilişkisi ve kredi kartı numarası gibi ek veriler gerekebilir. Ayrıca taleplerinizi işlerken veya size destek sunmak için isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel verileriniz istenebilir. Ayrıca sorular ve anketler gibi gönüllü katılımların bir parçası olarak da veriler toplamaktayız. Kişisel verileri, yasal olarak gerektiği veya izin verildiği müddetçe, özellikle bir sözleşmenin icra edilmesi hususunda, ödemeleri işlemek, diğer kullanıcıları ulusal veya kamu güvenliği tehlikelerine karşı korumak veya suç takibi yapmak için sadece bizimle işbirliği yapan şirketlere veya harici hizmet sağlayıcılara vermekteyiz. Korunması gereken çıkarlarınız, kanuni veri koruma yönetmeliklerine göre değerlendirilmektedir. Ödemelerde gecikme olması halinde ihtiyaç olduğu şekilde geciken ödemenin tahsil edilmesi için bir avukat veya tahsilat kurumunu görevlendirme ve bu bağlamda gerekli verileri bunlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktayız. Tüm bu verileri kanuni veri koruma yönetmeliklerine göre ve gizli veriler olarak ele almaktayız. Temel bir kural olarak sözleşmenin icra edilmesi, talebinizin işlenmesi, size destek sağlanması için gerekmesi veya kanuni veri koruma yönetmeliklerinin izin vermesi haricinde bu bilgileri izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

İlgili kişinin kişisel verilerini işlemek için iznini almamız halinde AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafı, kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak oluşturmaktadır. Sözleşme taraflarından birinin ilgili kişi olduğu bir sözleşmenin icra edilmesi için gerekli kişisel verileri işlerken GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendi, yasal dayanak oluşturmaktadır. Bu, ayrıca sözleşme öncesi önlemleri ifa etmek için gerekli olan işlemlerin yapılması için de geçerlidir. Kişisel verilerin, şirketimizin tabi olduğu bir yasal gereksinime uyması için işlenmesi gerektiği hallerde, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının c bendi, yasal dayanak oluşturmaktadır. İlgili kişinin veya başka bir gerçek şahsın âli menfaatlerinin, kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi halinde GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının d bendi, yasal dayanak oluşturmaktadır. Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın yasal çıkarlarının korunması için verilerin işlenmesinin gerekmesi halinde ve ilgili tarafın çıkarlarının, temel haklarının ve temel özgürlüklerinin bahsi geçen çıkarlardan üstün kabul edilmemesi halinde GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendi, yasal dayanak oluşturmaktadır.

3. Kişisel verilerin işlenme amacı

Hizmetlerimizi kullanabilmeniz için verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Ayrıca veri güvenliği ve stabilitesi, sistemlerimizin kullanım güvenliği ve muhasebe amaçlarıyla verilerin işlenmesi de buna dahildir. Destek sorguları gönderdiğinizde size yardım sağlamak için verileri işlemekteyiz. Ayrıca kötü amaçlar için birden fazla hesap kullanımını keşfetmek ve önlemek için de verileri işlemekteyiz. Yeni müşteriler edinmek ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz promosyon malzemelerini dağıtmak için de veri işlemekteyiz.

4. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi

İlgili kişinin kişisel verileri, saklanması için bir gerek kalmadığı anda silinmekte veya kilitlenmektedir. Ayrıca ilgili tarafın tabi olduğu Birlik yönergeleri, kanunlar veya diğer yönetmeliklerde Avrupa veya ulusal kanun belirleyici kurumlar tarafından gerektirilmesi halinde de veriler saklanabilir. Veriler, ayrıca bir sözleşmenin sonuçlandırılması veya icra edilmesi için depolanmalarının gerekmemesi halinde belirtilen standartların öngördüğü saklama süresinin sona ermesinin ardından saklanabilir veya silinebilir.

5. Veri güvenliği

Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek, bu verilerin değiştirilmesini veya yetkisiz kişilerce kullanılmasına engel olmak ve ilgili riskleri minimuma indirmek amacıyla makul önlemler almaya çalışmaktayız. Yine de şahsen, telefonla veya İnternet yoluyla kişisel verilerin temin edilmesi daima risk oluşturmaktadır ve manipülasyon veya sabotaj ihtimallerini tamamen ortadan kaldırabilecek teknik bir sistem yoktur. Sizden aldığımız verileri Alman ve Avrupa veri koruma kanunu uyarınca işlemekteyiz. Tüm çalışanlarımız veri gizliliğini korumakla ve veri koruma yönetmeliğine uymakla yükümlüdür ve bu doğrultuda eğitim almaktadır. Ödeme amaçları için verileriniz SSL kullanımıyla şifrelenmekte ve aktarılmaktadır.

 

IV. Hizmetlerin tedariki ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Hizmetlerimiz verilirken sistemimiz otomatik olarak ziyaret eden bilgisayar sisteminden veri ve bilgiler toplamaktadır. Bu işlem sırasında aşağıdaki veriler toplanmaktadır:

Veriler, ayrıca sistemimizdeki günlük dosyalarında saklanmaktadır.

2. Verilerin işlenmesi için yasal dayanak

GDPR'ın 6. maddesinin 1. paragrafının f bendi, verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanması için yasal dayanaktır.

3. Verilerin işlenmesinin amacı

Hizmetlerin, kullanıcının bilgisayarına teslim edilebilmesi için sistem tarafından IP adresinin geçici olarak saklanması gereklidir. Bunu yapabilmek için oturum süresi boyunca kullanıcının IP adresi saklanmalıdır. Hizmetlerin işlevselliğini sağlayabilmek için veriler günlük dosyalarında saklanmaktadır Veriler, ayrıca hizmetleri optimize etmemize ve IT sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza da yardımcı olmaktadır. Veriler, dolandırıcılıkla savaşma amaçları (ödeme dolandırıcılığı, aynı kişi tarafından birden fazla hesap kullanımı yoluyla kuralların ihlali gibi) ve IT güvenliği amaçları (DDos saldırılarına karşı koruma gibi) için oturum süresi boyunca saklanmaktadır. Veriler, bunlar haricinde sadece istatistiksel değerlendirme amaçlarıyla saklanmaktadır. Kullanım ve oynama kurallarına uyumu gözlemlemek amacıyla hizmetlerimiz kullanıldıktan sonra belirli bir süre daha IP adreslerini ve günlük dosyalarını depolama hakkımız saklıdır. Bu prosedür, özellikle bazı kötü amaçlı kullanımlardan kaçınmak veya bunları çözümlemek ve münferit durumlarda verileri soruşturma makamlarına iletmek veya hataları düzeltmek için kullanılmaktadır. Ayrıca veri değerlendirmeleri mümkün olduğunda anonim bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Zorunlu kanuni saklama gereklilikleri veya somut kriminal ya da istismar davaları olmadığı sürece bu süre sona erdiğinde IP adresi ve günlük dosyaları tamamıyla silinmektedir. Bu amaçlar için meşru ve mükellefiyetsiz çıkarımız, GDPR'ın 6. maddesinin 1. paragrafının f bendine göre verilerin işlenmesidir.

4. Saklama süresi

Veriler, toplanma amaçlarının başarılması gerekmediğinde silinir.

5. İtiraz etme ve silme seçeneği

Hizmetlerin verilmesi için verilerin toplanması ve günlük dosyalarında verilerin saklanması, hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak amacıyla zorunludur. Bunun sonucu olarak kullanıcının itiraz etme seçeneği yoktur.

 

V. Anlık bildirimler

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Hizmetlerimiz hakkında güncellemeler, haberler ve diğer ilgili mesajları sizinle paylaşabilmek için cihazınıza anlık bildirimler gönderebiliriz.   

2. Verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Bir sözleşme mevcutsa verilerin işlenmesi için yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

3. İtiraz etme ve silme seçeneği

Sisteminizde ilgili ayarları uygulayarak verilerinizin işlenmesini önleyebilirsiniz. Lütfen kullandığınız sistemin dokümantasyonunu okuyun.

 

VI. İletişim formu ve e-posta, oyun içi destek

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemizde elektronik olarak bize ulaşmanız için kullanabileceğiniz bir iletişim formu bulunmaktadır. Kullanıcılardan biri bu seçeneği kullanırsa forma girilen veriler bize gönderilecek ve saklanacaktır. Bu veriler aşağıdaki verilerdir:

Alternatif olarak verilen e-posta ile de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda kullanıcının kişisel verileri, gönderilen e-posta ile kaydedilmektedir. Alternatif olarak oyun içinde de bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu bağlamda üçüncü taraflara veriler gönderilmez. Veriler sadece sorguyu işlemek için kullanılır.

2. Verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kullanıcı onay verdiyse verilerin işlenmesi için yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının a bendidir. Bir e-posta gönderildiğinde verilerin işlenmesi için yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. E-posta bir sözleşmenin sonuçlandırılması amacı taşıyorsa verilerin işlenmesi için ek yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

3. Verilerin işlenmesinin amacı

Giriş formundan alınan kişisel verileri sadece iletişimi işlemek için kullanmaktayız. E-posta ile iletişim kurulması halinde verilerin burada işlenmesi için gereken meşru çıkar da mevcuttur. İbraz süreci sırasında işlenen diğer veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önleme ve IT sistemlerimizin güvenliğini sağlama amacı taşımaktadır.

4. Saklama süresi

Veriler, toplanma amaçlarının başarılması gerekmediğinde silinir. Veriler dolandırıcılıkla savaşmak ve desteği geliştirmek amaçlarıyla altı ay boyunca saklanmaktadır.

5. İtiraz etme ve silme seçeneği

Kullanıcı, istediği zaman kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni geri alabilir. Kullanıcı bizimle iletişime geçerse istediği zaman kişisel verilerinin saklanmasına itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşme devam edemez. Böyle bir durumda, iletişim kurulduğunda saklanmakta olan tüm kişisel veriler silinir.

 

VII. Çerezler, web işaretçileri vb.

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Çerezler

Kullanıcının görüntüleme cihazında saklanan metin dosyaları veya pikseller halindeki "çerez" adı verilen tanımlama bilgilerini kullanmaktayız.Bu, kullanıcıya özgü belirli ayarların ve kullanıcının tanımlanabileceği teknik bilgilerin toplanması için kullanılan bir teknolojidir. Hizmetlerimizi daha da kullanıcı dostu bir hale getirmek için çerezleri kullanmaktayız. Hizmetlerimizin bazı unsurları, kullanıcının tanımlanmasını gerektirmektedir. Çerezler, ayrıca kullanıcının davranışlarını analiz etmemizi de sağlamaktadır.

Ayrıca reklâmlar için hedef seçimi amacıyla da çerezleri kullanmaktayız. Çerezler, kullanıcının görüntüleme cihazında saklanmaktadır.

Görüntüleme cihazınızda uzun süre saklanan kalıcı çerezler ve geçici olarak saklanıp hizmet verildikten sonra silinen oturum çerezleri mevcuttur.

Gerekli çerezler, işlev çerezleri, performans çerezleri, hedefleme ve reklâm çerezleri ve dönüşüm takibi çerezleri kullanmaktayız.

Gerekli çerezler: Bu çerezler, hizmetlerimizin kullanılabilmesi için gereklidir. Bu gerekli çerezler olmadan size belirli hizmetleri veya özellikleri veremeyebiliriz ya da hizmetler doğru şekilde gösterilemeyebilir.

İşlev çerezleri: İşlev çerezleri, ayarlarınızı tanımamızı ve kişisel hizmet ayarlamaları, belirli şeyleri size sorup sormadığımızı veya diğer hizmetlerimizi isteyip istemediğinizi algılayabilmemiz gibi daha gelişmiş ve daha iyi adapte edilmiş özellikleri sunabilmemizi sağlar.

Tüm bu özellikler, sizin için hizmetleri geliştirebilmemize yardımcı olmaktadır.

Performans çerezleri: Performans çerezleri veya analitik çerezleri, hizmetleri kullanımınız hakkında bilgiler toplamamızı ve hizmetlerimizin işlevselliğini geliştirebilmemizi mümkün kılar.

Örneğin performans çerezleri hangi sayfaların sıklıkla kullanıldığını ve hizmetlerin kullanım modelinin nasıl göründüğünü bize gösterir, hizmetlerin kullanımıyla ilgili sorunları ve reklâmlarımızın etkin bir şekilde gösterilip gösterilmediğini tespit etmemize yardımcı olur.

Hedefleme ve reklâm çerezleri: Sizin ilgilerinize ve tercihlerinize daha uygun promosyonları gösterebilmemiz için hedefleme veya reklâm çerezlerini kullanabiliriz veya hizmet sağlayıcılarımız kullanabilir.

Hizmetlerimizde size gösterilen özdeş reklâmların sayısını sınırlamak veya pazarlama kampanyalarımızın verimliliğini artırmak ya da belirlemek için hedefleme ve reklâm çerezlerini kullanabiliriz.

Bu çerezler, hizmetlerimizi kullanırken neleri görüntülediğiniz gibi bilgileri bize gösterir ve bu bilgileri reklâm veren müşterilerimiz gibi diğer kuruluşlarla paylaşabiliriz. Reklâm gösterimi, çalışmalarımıza ve hizmetlerimizin geliştirilmesine destek olmaktadır.

Dönüşüm takibi çerezleri.

Kullanıcılarımıza en iyi oyun deneyimini sunabilmek için sürekli olarak oyunlarımıza yeni oyuncular eklemeye çalışmaktayız. Pazarlama ölçülerini belirleme ve yönlendirme sürecinde dönüşüm takibini kullanmaktayız. Bunu yaparken bizim yardımımızla pazarlama ortaklarımızdan biri, oyuncunun oyunda önceden tanımlanmış bir eylemi veya bir kaydı tamamlamasını kaydeder. Bu işlem, pazarlama ortağımızın sunucusuyla doğrudan otomatik iletişim yoluyla veya bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla yapılmaktadır.

Aktardığımız veriler, en gerekli verilerle sınırlıdır.

Kullanıcı, hizmetlerimizi kullanmaya başlarken bu çerezlerin kullanımından haberdar edilmektedir.

Kullanıcı, görüntüleme cihazında çerezlerimizin saklanmamasını isterse, saklanan bir çerezin silinmesini isterse ya da bu çerezlerin saklanması hakkında bilgilendirilmek isterse tarayıcısını veya mobil cihazını buna göre yapılandırabilir.

Bunların nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılar, tarayıcının yardım bilgilerinde bulunabilir.

Bu durumda hizmetlerin tüm işlevlerinin eksiksiz olarak kullanılamayacağını açıkça ifade etmek isteriz.

Üçüncü taraflar yoluyla hizmetlerimize erişmeniz halinde bu üçüncü taraflar da çerez kullanıyor olabilir.

Bu konuda bizim herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Lütfen bu üçüncü tarafların veri koruma rehberlerini inceleyin.

2. Verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Çerezlerin kullanımı sırasında kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak, GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir.

3. Verilerin işlenmesinin amacı

Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanım amacı sadece kullanımdır. Yazılımlarımızın bazı işlevleri, bu çerezler olmadan kullanılamamaktadır. Teknik olarak gerekli çerezler yoluyla toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmamaktadır. Analiz çerezleri, hizmetlerin kalitesini ve içeriğini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu analiz çerezleri yoluyla hizmetlerin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi edinebilmekte ve böylece ürünlerimizi devamlı olarak optimize edebilmekteyiz. Bu amaçlar için GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendine göre kişisel verilerin işlenmesinde meşru bir çıkarımız söz konusudur. Ayrıca hizmetlerimizde reklâm yönetimi için de meşru çıkarımız vardır. Yeni müşteriler bulmayı amaçlamaktayız. Bunu başarabilmek için reklâm ortaklarımızın çerez kullanması gereklidir.

4. Saklama süresi, itiraz etme ve silme seçeneği

Çerezler, kullanıcının cihazına kaydedilir ve bize bu cihazdan gönderilir. Bu nedenle kullanıcı olarak çerezlerin tam kontrolü sizdedir. İnternet tarayıcınızdaki veya mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz.  Kaydedilmiş olan çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Ayrıca bu işlem otomatik olarak da gerçekleşebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda hizmetlerin tüm işlevlerinin eksiksiz olarak kullanılamayacağını açıkça ifade etmek isteriz.

 

VIII. Üçüncü taraflar yoluyla giriş yapmak

Size diğer hizmetlerin ("ortaklar") giriş bilgilerini kullanarak hizmetlerimize giriş yapma seçeneğini sunmaktayız. Bu nedenle tekrar kaydolmak gerekli değildir. Ortaklarımızın bazıları Facebook, Google veya Steam'dir. Ortaklarımızdan biri yoluyla hizmetlerimize giriş yapabilirsiniz. Bunun için ortağımızdaki hesabınızın bizim hizmetimize bağlanmış olması gereklidir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde ortağımız, sadece kalite güvencesi için ilgili bilgileri bize göndermektedir ve bilgileriniz hiçbir zaman üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Tercih ettiğiniz hizmet hakkında daha  fazla bilgi için lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanın (bkz. "I. Sorumlu tarafın isim ve adresi").

 

IX. İlgili kişinin hakları

GDPR açısından ilgili kişi, kişisel verilerini işlediğimiz kişi demektir ve sorumlu tarafa göre aşağıdaki haklara sahiptir.

1. Erişim hakkı

Sorumlu taraftan, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair bir onay talep edebilirsiniz. Böyle bir işlemin olması halinde sorumlu taraftan aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

Sizinle ilgili kişisel verilerin başka bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa gönderilip gönderilmediği konusunda bilgi talep etme hakkınız vardır. Bu bağlamda verilerin aktarımıyla ilgili olarak GDPR'nin 46. maddesi uyarınca uygun garantiler talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili işlenen kişisel verilerin hatalı veya eksik olması halinde sorumlu taraf ile ilişkin olarak bilgileri düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız vardır. Sorumlu taraf, düzeltmeyi gecikme olmadan yapmalıdır.

3. İşlemi sınırlama hakkı

Aşağıdaki koşullar altında sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine bir sınır getirilmesini talep edebilirsiniz:

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandırıldıysa bu veriler, saklanmaları haricinde sadece sizin izninizle ya da yasal hak taleplerinin öne sürülmesi, icra edilmesi veya savunulması için veya başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya Birliğin ya da üye bir devletin önemli bir kamu çıkarı için işlenebilir. Verilerin işlenmesi yukarıda belirtilen koşullara göre sınırlandırılırsa sınırlandırma gerçekleştirilmeden önce sorumlu taraf sizi bilgilendirecektir.

4. Silme hakkı

Oyundaki kişisel verilerinizi bağımsız olarak silme veya düzeltme seçeneğini size sunmaktayız. Hesabınıza giriş yaptıysanız kullanıcı hesabınızın ayarlarından kişisel verilerinizi silebilirsiniz.

a) Silme yükümlülüğü

Aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması halinde sorumlu taraftan sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz:

b) Üçüncü tarafların bilgilendirilmesi

Sorumlu tarafın sizinle ilgili kişisel verileri yayınlamış olması ve bu verileri GDPR'nin 17. maddesinin 1. paragrafına göre silmesi gerekmesi halinde teknik yapı, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetleri göz önünde bulundurularak bu kişisel verilerin kopyalarının veya bu kişisel verilere tüm bağlantıların silinmesini talep ettiğinizi, kişisel verilerinizi işleyen veri işlemcilerine bildirmek için gerekli makul önlemleri alacaktır.

c) İstisnalar

İfade ve bilgi özgürlüğü hakkının icra edilmesi için verilerin işlenmesi gerekiyorsa silme hakkı olmayacaktır;

5. Bilgi edinme hakkı

Sorumlu tarafa ilişkin olarak bilgi edinme, silme veya işlemenin sınırlandırılması hakkınızı istediyseniz mümkün olması ve aşırı maliyetli olmaması halinde ilgili tarafın sizinle ilgili kişisel verilerin paylaşıldığı tüm alıcılarla bu düzeltmeyi, silme işlemini veya işlemenin sınırlandırılmasını paylaşmak zorundadır. Sorumlu taraftan bu alıcılar hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

6. Veri aktarımı hakkı

Sorumlu tarafa temin etmiş olduğunuz sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, standart ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkınız mevcuttur. Ayrıca bu verileri, sorumlu tarafın herhangi bir engeli olmadan başka bir sorumlu tarafa aktarabilme hakkına da sahipsiniz;  

Ayrıca bu hakkı kullanırken makul olması kaydıyla sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan sorumlu taraftan başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını sağlama hakkınız da vardır. Başkalarının özgürlükleri ve hakları bundan etkilenemez. Veri aktarımı hakkı, kamu çıkarına olan ya da resmi bir makamın sorumlu tarafa verdiği bir görevi gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için kişisel verilerin işlenmesinde geçerli değildir;

7. İtiraz etme hakkı

Sizin durumunuzla ilgili sebeplerden dolayı GDPR'nin 6. maddesinin 1. paragrafının e veya f bendine göre sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu, bu koşullara göre profil çıkarılması için de geçerlidir. Sorumlu taraf, sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden üstün sebeplerle işlemek için verilerin saklanıyor olduğuna dair kanıt gösteremezse ya da yasal hak taleplerinin öne sürülmesi, icra edilmesi veya savunulması için veriler işlenmiyorsa sizinle ilgili kişisel verileri artık işleyemez. Sizinle ilgili kişisel veriler, doğrudan reklâm sunmak için işlenirse bu reklâm amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu ayrıca doğrudan reklâmla ilişkili olması halinde profil çıkarma için de geçerlidir. Doğrudan reklâm amaçları için verilerin işlenmesine itiraz ederseniz sizinle ilişkili kişisel veriler bu amaçlar için işlenmeyecektir. 2002/58/EC Sayılı Yönerge gözetilmeksizin bilişim şirketinin hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili olarak teknik spesifikasyonlar kullanan bir otomatik işlemin kullanılmasına itiraz etme seçeneğiniz vardır.

8. Veri koruma izin beyanlarını geri çekme hakkı

İzin beyanınızı istediğiniz zaman geri alma hakkınız vardır. İznin geri çekilmesi halinde iznin geri çekildiği tarihe kadar izninize dayalı olarak yapılmış olan veri işlemelerinin yasallığı etkilenmeyecektir.

9. Profil çıkarma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar

Yasal etkisi olacak veya benzer bir şekilde sizi etkileyecek olan profil çıkarma işlemi dahil sadece otomatik işlemelere dayalı bir karara tabi olmama hakkınız vardır. Bu, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

a) kararın sizinle sorumlu taraf arasındaki bir sözleşmeyi icra etmek veya sonuçlandırmak için gerekli olması,

b) kararın sorumlu tarafın tabi olduğu Birlik veya üye bir devlet kanununa dayalı olarak izin veriliyor olması ve mevzuatın haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler içeriyor olması ya da

c) kararın açık izninizle yapılmış olması.

Ancak bu kararlar, GDPR'nin 9. maddesinin 2. paragrafının a veya g bendinin geçerli olmaması kaydıyla ve haklarınızın, özgürlüklerinizin ve meşru çıkarlarınızın korunması için makul önlemlerin alınmış olması kaydıyla GDPR'nin 9. maddesinin 1. paragrafı altında kişisel verilerin özel kategorilerine dayalı olmaması gereklidir. Sorumlu taraf, (a) ve (c) maddelerinde bahsedilen durumlara göre en azından kendi konumunu ifade etmek ve karara karşı çıkmak için sorumlu tarafın bir kişinin müdahalesini alma hakkı dahil haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için gerekli önlemleri alacaktır.

10. Denetleyici bir kuruma şikâyette bulunma hakkı

Diğer idari veya yargı yollarına halel getirmeksizin sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlâl ettiğini düşünüyorsanız özellikle ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız ya da iddia edilen ihlâlin olduğu üye devlette denetleyici bir kuruma şikâyette bulunma hakkınız vardır. Şikâyetin ibraz edildiği denetleyici kurum, GDPR'nin 78. maddesine göre yargı yolu dahil şikâyetçiyi şikâyetin durumundan ve sonuçlarından haberdar edecektir.